Địa chỉ: 

Tầng 2, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệtt, Hà Nội.

Điện thoại: 
0439462021

Fax: 
0439460203

Email: 

rechanoi@vn.ibm.com

Website: 

www.ibm.com

Supplying informatic technology services