Địa chỉ: 

Phòng 2806 – 2811, Lầu 28, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM

Điện thoại: 
+84 8 3910 9100

Fax: 
+84 8 3914 3748

Website: 

www.gt.com.vn