Địa chỉ: 

Số 6 đường 3A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 
0613.933265