Địa chỉ: 

51 Xuan Dieu, Quang An, Tay Ho, Hanoi

Điện thoại: 
84.4.37198877

Fax: 
84.4.37198811

Email: 

sales.hanoi@fraserhospitality.com

Website: 

hanoi.frasershospitality.com