Địa chỉ: 

46-48-50 Pham Hong Thai Str., Dist. 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 
84.8.62556699

Fax: 
84.8.62556399

Website: 

www.cathaylife.com.vn

Insurance