Địa chỉ: 

92 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 
(84-8) 8452928 / 8445743 / 8452929 / 8444526

Fax: 
(84-8) 8422063

Email: 

akzovnjv@hcm.vnn.vn